Vývoj profese sekretářky vs. asistentky v čase

Ve 20. století došlo k mnoha společenským změnám. Společnost se měnila a vyvíjela velice rychle. S nástupem digitalizace lze to samé říci i o počátku 21. století. Tak jak se měnila společnost, se měnilo i postavení a vážnost různých profesí. Pokud se podíváme blíže na administrativní práce, tak je vykonávali muži i ženy na pozici s různými názvy, ale nakonec vždy šlo o stejné služby a práce stejného charakteru. Je jedno, zda je vykonával tajemník, asistent, sekretářka nebo asistentka.