Vývoj profese sekretářky vs. asistentky v čase

sekretářka

Ve 20. století došlo k mnoha společenským změnám. Společnost se měnila a vyvíjela velice rychle. S nástupem digitalizace lze to samé říci i o počátku 21. století. Tak jak se měnila společnost, se měnilo i postavení a vážnost různých profesí. Pokud se podíváme blíže na administrativní práce, tak je vykonávali muži i ženy na pozici s různými názvy, ale nakonec vždy šlo o stejné služby a práce stejného charakteru. Je jedno, zda je vykonával tajemník, asistent, sekretářka nebo asistentka.

Meziválečné období

Až do skončení druhé světové války bývalo zvykem, že profesi osobní sekretářky vykonávali muži. Podíváme-li se na staré filmy pro pamětníky, můžeme vidět mnoho mužských herců, kteří dělali práci sekretáře, resp. tajemníka, jak se tato pozice dříve nazývala. Plnili administrativní úkoly svých šéfů. Byli velmi zdatní v psaní na stroji.

50. – 90. léta

Tím, jak docházelo ke změně společenských poměrů ve společnosti, a ženy se více etablovaly v profesním životě, začaly pronikat na tyto pozice. V 50. letech minulého sto

sekretářka

letí již plně obsadily role asistentek. Tehdy se jim ale říkalo sekretářky. Jejich úkolem bylo nejen plnit nejrůznější administrativní úkoly zadávané jejich vedoucím, ale bývalo často i jejich povinností postarat se o návštěvy, vařit kávu svému vedoucímu a případně i jeho podřízeným během porad. Byly takzvanou pravou rukou šéfa. Mezi hlavní dovednosti sekretářky patřilo a patří umět brilantně psát na stroji, resp. na klávesnici, všemi deseti a s minimálním počtem chyb. Mezi vlastnosti správné sekretářky pak patří zodpovědný přístup k práci, diplomatické chování a trpělivost.

Současnost

Po skončení komunistické éry se postupně měnily i požadavky na práci sekretářky. Vedle změny názvu pozice na asistentku, se změnily především pracovní prostředky, které do té doby používaly. Psací stroje vyměnila asistentka postupně až po dnešní moderní počítač s laserovou tiskárnou. Kalendář svému šéfovi možná hlídá i nadále, ale využívá k tomu již různé aplikace, jako například Google Kalendář nebo kalendář v Outlooku. I vaření pověstné kávy prošlo vývojem a nyní již stačí často jen nasypat správnou kávu do kávovaru, zmáčknout knoflík a udělá se lahodné espresso.

Kávu prosím

Důležitým nástrojem je i internet, pomocí kterého vyhledává například ubytování, obstarává letenky apod. Těžko si dnešní asistentka představí svou práci bez emailu nebo bez kopírky a skeneru. Jen vlastnosti, které by měla správná asistentka mít, zůstaly nezměněny. I nadále platí, že bez zodpovědného přístupu k práci, diplomatického chování a trpělivosti se těžko obejde. Možná by bylo vhodné doplnit i další, například flexibilitu a asertivitu. To jsou vlastnosti, jejichž pojmenování přinesla doba, ale které zde byly i dříve. Asistentka musí často podřizovat svůj pracovní rozvrh programu svého nadřízeného, proto flexibilita. A asertivita, aby byla schopna vyjádřit svůj názor, uměla se prosadit a zároveň, aby dovedla usměrnit tolik vytížený program svého vedoucího.

Je jedno, jestli toto povolání nazveme asistentka nebo sekretářka. Je ale vidět na vývoji společnosti, že tato profese je stále opodstatněná, vyhledávaná a žádaná. Mnoho šéfů, ředitelů, vedoucích si uvědomuje, že bez své asistentky, tedy bez své pravé ruky, by nebyli tolik efektivní a organizovaní. Potřebují stále někoho, kdo usměrní jejich pracovní rozvrh a postará se o agendu, na kterou oni nemají čas.