Hodinová sazba virtuální asistentky

Hodinová sazba virtuálních asistentek je velice individuální. Odvíjí se od odbornosti práce, kterou pro své klienty vykonává. Ale také od toho, v jaké životní fázi se daná VA nachází. Často záleží i na tom, jakou má předešlou praxi, zda má dostatek zkušeností v administrativě apod.

Můžete najít virtuální asistentku, jejíž hodinová sazba začíná na částce 150 Kč. V tom případě skoro vždy půjde buď o asistentku na mateřské či rodičovské dovolené nebo o asistentku, která s podobnou činností teprve začíná. Často půjde o VA, pro kterou není administrativní činnost jako asistentka na dálku jediným zdrojem příjmu a nemusí tudíž platit sociální a zdravotní pojištění a další náklady spojené s podnikáním. Nebo která pro svůj rozjezd hledá první klienty, aby získala první reference.

V pVirtuální asistenkařípadě zkušených virtuálních asistentek, pro které je tato práce jediným zdrojem příjmu, nebo které mají dostatečnou praxi a mohou tak svým zákazníkům nabídnout opravdu profesionální servis, začíná hodinová sazba na 300 Kč. U služeb, které jsou v této a vyšší sazbě, klient samozřejmě očekává odpovídající profesionální výkon. V sazbě jsou často už zahrnuty i profesionální programy, které pro svou práci využívá. Může jít o různé licence nebo sdílené programy, které umožňují práci v týmu a sdílení přehledů odvedené práce atd.  Klient často také předpokládá, že je flexibilní a umí si poradit s všedními i nevšedními úkoly, které je schopna vyřešit sama nebo si přizvat další odborníky.

Poté co si s klientem vyjasní úkoly, které by měla pro něj dělat, měla by následovat konkrétní cenová nabídka. Může jít o hodinovou sazbu nebo např. o částku za plnění daného úkolu. Vždy záleží na vzájemné dohodě. Některé virtuální asistentky (nebo externí asistentky) mají různé hodinové sazby na jednotlivé činnosti, tak jako je to i v mém případě. Mám ceny rozděleny podle toho, jaká práce se ode mne očekává. Klient se vždy přesnou hodinovou sazbu dozví na začátku spolupráce po vyjasnění úkolů, které bude od VA potřebovat. Například copywriting a překlady z němčiny nejsou stanoveny hodinovou sazbou, ale sazbou za normostranu. Jiné částky mám stanovené pro běžnou administrativu a jinou pro marketingové aktivity, kde se očekává příslušná odbornost.

Pokud chcete vědět moji přesnou cenu za práci, kterou potřebujete delegovat na mne jako virtuální asistentku, ať už jednorázovou nebo pravidelnou, neváhejte mne kontaktovat. Cenu sdělím obratem nebo vypracuji cenovou nabídku.